Nationaal Kampioen Fond KBDB - 2007
Baerts Henri
en Guy van Grazen

Het nationaal kampioenschap fond werd in 2007 betwist met de eerste twee afgegeven duiven (1+2), klassement per 5-tal, op 3 wedvluchten naar keuze tussen de nationale wedvluchten Brive, Montelimar, Cahors, Montauban en Orange.
Dit jaar is het de tandem Baerts Henri en Guy uit Grazen die in Oostende het hoogste trapje van het podium mogen betreden. Met een coefficiënt van 23,43 halen zij het met ruime voorsprong op de concurrentie.
Grazen is de kleinste deelgemeente van Geetbets en is gelegen in Vlaams-Brabant op een steenworp van Limburg. Het is hier dat de tandem Baerts Henri en Guy in 2007 een boerenjaar beleefden op de fond en zware fond. Want naast de Nationale titel worden zij ook algemeen kampioen op de fond in de Brabantse Unie, waar ze ook de oscar van de fond winnen (telkens vervlogen op alle vluchten van het programma).
Ook in de club de Fond de Wallonie hebben ze de beste oude duif met "King Rhone" en eindigen ze 2e in de Route du Rhone en dit met de drie eerste getekende op drie vluchten.
Vader Henri is steeds actief geweest in de duivensport en dit dan vooral op het vitessespel. Van op jeugdige leeftijd was zoon Guy al gefascineerd door de duivensport en hij had op twaalfjarige leeftijd reeds een apart hok met duiven uiteraard met de steun van vader. Momenteel is het echter zo dat de kolonie volledig gerund wordt door Guy maar vader Henri springt nog steeds bij indien nodig. Bovendien is hij steeds present wanneer de duiven van een fondvlucht moeten thuiskomen.

De Nationale titel
De Nationale titel werd binnengerijfd met 4 verschillende duiven.
Op Brive was het “D’artagnan” die als 1e getekende de korf inging en het vertrouwen niet beschaamde met een 259e plaats van 6535 duiven Zone C. “D’Artagnan” is trouwens een bewezen duif van 2002 die zeker niet aan zijn proefstuk toe was met o.a. drie top 100 noteringen semi-natiionaal op Jarnac en een rist andere kopprijzen op de fondvluchten zoals Cahors, Brive, Narbonne. D’Artagnan is een zoon van Falco die op zijn beurt dan weer schitterde op de fondvluchten met o.a. een 36e Nat. Bordeaux, 85e Nat. Dax, 165e Nat. Dax, 292e Nat. Beziers,…
Falco is trouwens een zoon van de Molnar één van de stamduiven op de hokken te Grazen.
Als 2e getekende op Brive werd "Silver Shadow" ingemand zijnde een zoon van D’artagnan maar ook een halfbroer van Little Joe (zelfde moeder). Het betreft hier een tweejaarse duif die als jaarling reeds goed gepresteerd had. Op Brive werd hij als eerste geklokt en behaalde de 65e plaats van 6535 duiven zone C.

Op Montelimar en Orange werd “Darius” als eerste getekende ingemand. Het betreft hier een rechtstreekse zoon van Pocasso die gekoppeld zat aan een volle zus van Olympic Euro die in Blackpool 2e Olympiadeduif fond was en dit op de hokken van Jos Thoné. Darius behaalde op Montelimar de 96e prijs van 4.499 duiven zone C en op Orange de 291e van 3.350 duiven.
Als tweede getekende op beide vluchten werd het vertrouwen geschonken aan “Napoleon” een driejaarse duif die als vader een rechtstreekse zoon van de Kleine Molenaar heeft en als moeder een dochter van Pocasso.
Op Montelimar behaalt deze atleet een 135e plaats van 4.499 duiven zone C en op Orange wordt hij als 156e afgevlagd van 3.350 duiven zone C.
Op Marseille (Irun III) vliegt hij trouwens nog de 400e internationaal van 15.627 duiven en scoort in zijn nog jonge fond carrière een 7 op 7 op de fond.
Opmerkelijk bij dit alles is dat er bij deze zes prijzen geen enkele prijs is van de beste duif van het hok met name King Rhone. Deze klepper behaalt op Montelimar de 28e Nationaal 7.873 duiven, 20e Zone C 4.499 duiven, op Orange de 94e Nationaal zone C 3.350 duiven en op Marseille (Irun III) de 362e Internationaal van 15.627 duiven. Hiermee wordt hij gekroond tot beste oude duif in de Club de Fond de Wallonie en wordt hij tweede asduif in de Route du Rhone. King Rhone heeft als vader een zoon uit halfbroer Poco en als moeder een rechtstreekse dochter uit de Kleine Molenaar die gekoppeld zat aan een dochter van Pocasso zodat we hier terecht mogen spreken van een inteeltprodukt naar de wonderbaarlijke “Poco” van Jos Thoné.

Stamopbouw – Bijhok Jos Thoné
Toen er in de jaren 90 besloten werd om de overstap naar de fond te maken, was er een zekere Dirk Leekens uit het Limburgse As die de fondwereld met verbazing geslagen had met zijn schitterende prestaties. Aangezien Guy er van overtuigd was dat succes op de fond enkel kan met degelijk materiaal werd er contact opgenomen met deze ondertussen door iedereen gekende kapper uit As. Gezien Dirk dat jaar net verhuisd was en de hokken voor de jonge duiven nog niet klaar waren, kon er beslag gelegd worden op een tiental jongen uit zijn beste koppels en de start op de fond was genomen. Deze duiven stamden bovendien allemaal af van de duiven van Jos Thoné.
Via Dirk kwam Guy dan ook in contact met de wonderboy uit As zoals hij wel eens genoemd wordt en de passie voor de Thoné-duif was ontstaan.
De volgende aankoop bleek een echt schot in de roos te zijn. Het betreft hier de Molnar, een 100% Thoné- duif maar gekweekt op de hokken van vriend Dirk. Zo werd de Molnar onder andere vader van 1e Nationaal Brive Zone C, 1e Nat. Brive d. , 4e Nat. Brive 19.487 d., 28e Nationaal Bordeaux, 36e Nationaal Bordeaux, 85e Nationaal Dax, 165e Nationaal Dax, 292e Nationaal Beziers, 23e Provinciaal Jarnac, 24e Provinciaal Montauban, …
Door de aankoop van een aantal bons verhuisden er nog een aantal duiven van de hokken van Jos naar Grazen maar ontstond er ook een hechte vriendschapsband tussen beiden.

De aankoop van Pocasso op de Gouden Duifviering van Dagblad De Duif in 2000 bleek eveneens een schot in de roos. Het betreft hier een duif met een unieke afstamming, de moeder is niemand minder dan de Poco 1e Nat. Barcelona duivinnen in ’95 terwijl ze in 93 al 1e intern. Barcelona jaarlingen vloog. De grootvader van Pocasso is dan weer de Arnold 1e Internationaal Barcelona ’97 en de grootmoeder is de Gerda 1e Internationaal Barcelona ’96. Bovendien zijn de Poco en de Arnold nauw verwant aan elkaar gezien de Arnold als vader een halfbroer van Poco heeft. En dat goed bloed meestal niet liegt wordt hier nog maar eens bewezen, zo is Pocasso de vader van Darius, grootvader van Napoleon en overgrootvader van King Rhone. De 75e Internationaal St-Vincent 2007 van meer dan 7500 duiven is eveneens een kleinzoon van Pocasso.
Een andere kleinzoon vliegt bij Ralf Funk in Duitsland als jaarling de 7e Internationaal Marseille van meer dan 19.000 duiven. Toen de Kleine Molenaar ten huize Thoné zich in 2000 kroonde tot 7e Nationale asduif op de fond met o.a. een 37e Nat. Marseille 4.093 d., 51e Nat. Montauban 7.220 d., 76e Nat. Perpignan 6.246 d.,… werden er van deze klepper door middel van kunstmatige inseminatie bij de firma Bifs een aantal excellente duivinnen bevrucht. Een aantal van deze kweekproducten verhuisden eveneens naar Grazen. Zo zijn King Rhone en Napoleon twee kleinkinderen van de Kleine Molenaar. Een ander boegbeeld op het kweekhok is zeker de Little Joe. Nadat hij in 2003 onder loodzware omstandigheden (de tweede duif in Obrafo Tienen was meer dan 2 uur later) de 9e Internationaal won op Marseille tegen 20.786 concurrenten kreeg hij onmiddellijk een plaatsje op het kweekhok. En hier hebben ze te Grazen nog steeds geen spijt van. Zo wint een dochter van Little Joe op het hok van vriend Jos dit jaar de 1e Prov. Montauban en de 8e Nationaal. Een andere zoon vliegt vorig jaar in Obrafo Tienen de 1e op St-Vincent (28e Semi-Nationaal) en dit jaar de 1e op Bordeaux (86e Nationaal). Nog een andere zoon wint dit jaar de 1e op Tulle bij de jaarlingen (30e semi-Nationaal). Little Joe is uiteraard ook een 100% Thoné-duif en is een halfbroer van de Godiva (1e Prov. Bordeaux, 1e Prov. Perpignan, 27e Nat. Barcelona….).

Alles gaat sneller en ook de duivensport ontsnapt hier niet aan. Toen vriend Jos in 2005 de 1e en 2e Internationaal behaalde op Narbonne waren dit twee kleindochters van de Sumo , één van de stamduiven op de halve fond. Wetende dat ook de 1e en 2e Internationaal Dax in Engeland (was trouwens de eerste internationale overwinning ooit gewonnen in Engeland) eveneens twee kleinkinderen zijn van de Sumo, was Guy er als de kippen bij om ook deze duiven in te kruisen tegen zijn fondduiven. Momenteel zitten er dan ook 4 rechtstreekse dochters van de Sumo op de kweek. De resultaten van deze kruisingen hebben het in 2007 als jaarling alleszins al voortreffelijk gedaan. In tegenstelling met de fondduiven presteerden deze duiven ook al knap vanaf 300 km. Op de eindvlucht uit Tulle werd het in Obrafo Tienen een 1e, 3e, 7e,… en een 4 op 5. Men heeft er alle vertrouwen in dat deze duiven als tweejaarse ook zullen presteren op Brive, Limoges, Souillac, …. Volledigheidshalve dienen we nog te vermelden dat de inbreng van een paar duiven van de tandem Harinck-Poelmans uit Genk eveneens een meevaller werd. Gezien de fondduiven van Jos Thoné sterk ingeteeld zijn naar de lijnen van de Poco en de Kleine Molenaar werd er in samenspraak met Jos op zoek gegaan naar evenwaardig kruisingsmateriaal. Zo werden er bij Wijnands en zoon uit Maastricht drie zonen van de Blauwe Vanoppen en een zus van de Bonte Marseille aangekocht.
De eerste resultaten met deze duiven, ingekruist met de eigen stam, zijn alleszins bemoedigend. Na de krachtexploten van Peter en Dr Hans-Peter Brockamp in 2007 werd ook hier aangeklopt voor het beste van deze kolonie. Zo verhuisden er twee kinderen van de Euro-Diamond (1e Olympiadeduif marathon in Oostende), twee kinderen van de Mistral (2e Olympiadeduif voor Duitsland marathon in Oostende), twee kinderen uit de George (vader Euro-Diamond en Mistral) en een dochter uit de Armstrong (1e Int. Perpignan en ondertussen grootvader van de 1e Int. Barcelona 2007) naar Grazen. Deze nieuwe aanwinsten zullen in 2008 aan de kweek gezet worden.

 

Spelsysteem
Ten huize Baerts wordt zoals eerder reeds vermeld enkel de fond en de zware fond gespeeld.
Het seizoen 2007 werd aangevat met 14 oude weduwnaars, een twintigtal jaarlingen, 5 oude duivinnen en een tiental jaarse duivinnen. De duivers worden op het klassieke weduwschap gespeeld. Voor de aanvang van het seizoen mag er tweemaal een 5-tal dagen gebroed worden. Teneinde de rui niet te bevorderen worden er geen jongen gevoederd. Er wordt wel voor gezorgd dat de eieren van de voornaamste weduwnaars onder voedsterkoppels kunnen geschoven worden.
De tweede koppeling in het voorjaar gebeurd rond begin mei. Van zodra het weer het echter toelaat wordt er begonnen met het africhten van de duiven en hier wordt wel degelijk veel werk van gemaakt. Vooraleer de duiven met de maatschappij meegaan worden ze zo vaak mogelijk zelf gelapt. Dit begint op een afstand van een tiental kilometers. Hierbij krijgen de duiven nooit hun duivin te zien ook niet bij de thuiskomst, behalve tijdens de periode dat de duiven gekoppeld zitten natuurlijk. Zo wil men de duiven in alle rust aan het nieuwe seizoen laten beginnen. De eerste vlucht bij de maatschappij is meestal Fleurus oftewel ongeveer 60 km, hierna volgen Momignies 120 km, Soissons 210 km, Toury 380 km en vervolgens wordt het Orleans, Vierzon of Bourges.
Vanaf Toury worden de duiven meestal wel geklokt maar het spreekt voor zich dat men met zuivere fondduiven op deze afstanden niet veel soeps moet verwachten. Temeer gezien het feit dat de duiven ook niet echt voorbereid worden om op deze vluchten te pieken. De doelstellingen ten huize Baerts liggen immers op de verdere drachten. Van zodra de duiven met de vereniging meegegeven worden zitten de duivinnen wel klaar bij de thuiskomst. Bij de inkorving worden de duiven gewoon van het hok genomen.
Van zodra Brive in aantocht is wordt het geweer echter van schouder veranderd en wordt er een tandje bijgestoken in de verzorging en begeleiding van de duiven. Nu is het immers zaak om te presteren. Bij de inkorving van Brive krijgen de duivers hun duivin gedurende één tot anderhalf uur en dit gebeurt zo bij elke inkorving van een fondvlucht. Door het langer tonen van de duivin kan men de duivers in een rustige toestand inkorven wat niet onbelangrijk is bij fondvluchten gezien het verlengde verblijf in de manden.
Vanaf het eerste weekend van juni wordt er elke week deelgenomen aan een fond en/of zware fondvlucht. De duivinnen werden in 2007 voor het eerst op nest gespeeld en niet zonder succes. De oude duivinnen werden tweemaal op een jonge van +/- 5 dagen ingekorfd en behaalden zo in het totaal een 7 op 9 met in Obrafo Tienen onder meer een 2e op Bordeaux, 2e op Tulle etc…
De jaarse duivinnen kregen slechts één vlucht te verwerken en dit op dezelfde nestpositie. Hier werd er op Irun een 3 op 3 behaald in Obrafo Tienen en op St-Vincent een 2 op 2. De jaarduivers hun eindvlucht is in principe Jarnac 700 km, maar gezien de vogelgriepperikelen was dit in 2007 niet mogelijk. Zo deed een gedeelte van de jaarduivers St-Vincent en een gedeelte (Sumo-lijn) Tulle. Ze dienen hierop wel prijs te vliegen. Volgens Guy zijn de overnachtingsvluchten die de laatste jaren werden ingevoerd niet de ideale voorbereiding voor de jaarduivers op een lange fondcarriere, zeker niet voor kleine hokken. De jonge duiven ten huize Baerts worden enkel opgeleerd en dit indien mogelijk tot ongeveer 300 km.

Medische begeleiding, bijprodukten, voeding….
De kolonie staat onder het toezicht van veearts Ferdi Vandersanden van Veldwezelt. Op geregelde tijdstippen wordt er een bezoek gebracht aan de man van de wetenschap. Meestal is er niets aan de hand maar heden ten dage kan men zich niet meer veroorloven om met niet volledig fitte atleten aan de start te komen. Bij de inkorving van elke fondvlucht worden de duiven bovendien met een eigen microscoop nagekeken op een eventuele tricho-besmetting. Medische begeleiding staat ten huize Baerts echter niet gelijk met het verstrekken van veel medicatie. Zo wordt er buiten het seizoen, van na Perpignan tot begin april in principe geen enkele medicatie verstrekt. Ook de op vele hokken gebruikelijke langdurige parathyfuskuren zijn hier taboe en werden nog nooit toegepast. Tegen deze ziekte gebeurt er ook geen enting. Deze medicatievrije periode zal zeker de weerstand van de duiven in gunstige zin beïnvloeden. Bij de aanvang van het seizoen wordt er dan een behandeling toegepast tegen trichomonen. Indien nodig wordt er tijdens het vliegseizoen ook behandeld voor de koppen doch meestal nadat er eerst een bacteriologisch onderzoek gebeurde door middel van een “swab-test”, zodat er kan ingegrepen worden met een gepast antibioticum.
Gezien de duiven op roosters zitten stelt er zich geen enkel probleem inzake coccidiose- of wormenbesmetting. Daar waar het medicijnengebruik zeer beperkt gehouden wordt, maakt men wel rijkelijk gebruik van ondersteunende producten van de firma Bifs van Dr. Ferdi Vandersanden zoals daar zijn Vior (ter verzuring van de krop en darm), Enterocure (eveneens ter verbetering van de darmflora), T-Cure (thee), Vigoramine (Vitaminen), Perform-Oil, Oligo-Fertil (kweekvitaminen) … Tevens wordt er gebruik gemaakt van de produkten van de firma Probac van Dr. Hans-Peter Brockamp, Duitsland. We denken hierbij aan Probac 1000 (probiotica), Lecithine Oil, Grune Heilerde (voor de darmflora), Aerosol (op basis van planten ter voorkoming van ademhalingsproblemen), APF 90 (eiwitten)…. Inzake voeding wordt het heel eenvoudig gehouden gezien er het jaar rond Thoné-special van de firma Beyers verstrekt wordt. Dus ook tijdens het vluchtseizoen wordt deze mengeling alle dagen verstrekt en dit steeds volle bak ook al worden de overschotten na een halfuur afgeruimd. Het betreft hier een mengeling die zoals de naam al laat vermoeden samengesteld werd door vriend Jos Thoné en waarin enkel de beste granen vermengd worden gezien het een premium-mengeling betreft. Zo bevat deze mengeling ook nogal wat paddyrijst zodat ze ook uiterst geschikt is om aan de jonge duiven te verstrekken. Volgens Guy is dit trouwens één van de redenen samen met het verstrekken van bovenvermelde natuurprodukten en het beperken van medicatie dat ze tot op heden nog nooit last gehad hebben van adeno bij de jongen. Op dit punt blijft het natuurlijk “hout vasthouden”…. Naarmate de inkorvingsdag nadert krijgen de duiven die zullen ingekorfd worden wel een extraatje in de vorm van Super Energy eveneens van de firma Beyers. Het betreft hier een vetrijke mengeling. Het spreekt voor zich dat er steeds een beroep kan gedaan worden op het advies van Jos Thoné wat natuurlijk een niet te onderschatten voordeel is.

Kampioenschappen
Nationaal kampioen KBDB fond
Algemeen Kampioen fond Brabantse unie
Winnaar Oscar van de fond Brabantse unie (1e get. Prijs minstens per tiental op alle vluchten)
1e Kampioen fond oude 1e en 2e get. Brabantse Unie
4e Kampioen superfond 1e en 2e get. Brabantse Unie
7e Kampioen fond jaarse 1e e 2e get. Brabantse Unie
1e asduif oude Club de fond de Wallonie
2e Nationale asduif CFW Route Du Rhone
2e Nationaal Kampioen CFW Route du Rhone (3 eerste get. Op drie vluchten)

Uitslagen 2007
Brive 690 km  2,7,9,26,34 (5/6) Obrafo 199 d. 65, 259,343,1020,1233 (5/6) Nationaal Zone C 6.535 d.  
Montelimar 704 km 3,7,9,18,38 (5/6) Obrafo 187 d. 28, 187,259,586,1408 (5/6) Nationaal 7.873 d. (5/6)
Bordeaux 795 km 1,2,4,6,9,10 (6/6) Obrafo 48 d.
Orange 750 km 6,11,18 (3/3) Obrafo 131 d.
Irun 992 km 38,101,141 (3/3) jaarse 477 d. 99,273,478 (3/3) jaarse 1.989 d.
Irun 992 km 2,3 (2/6) Obrafo d. 205, 221 (2/6) Nationaal 5.856 d. 362,400 (2/6) International 15.627 d.
Narbonne 874 km 7, 18 (2/2) Obrafo 95 d. 430,842 (2/2) Nationaal 5.051 d.
St-Vincent 938 km 3,15,20,22,26 (5/8) 100 d. 72,... National 7.520 d.
Tulle 642 km 1,4,7,... (4/6) jaarse Obrafo 103 d. 30, ... Semi-nat. 2160 d. 2,20 (2/2) Oude Obrafo 61 d. 39,247 (2/2) 1082 d.
Perpignan 923 km 18,41 (2/3) Obrafo 298 d. 400,973 (2/3) Nationaal 5.547 d.
St-Vincent 938 km 29, 44 (2/2) Oude 317 d. 13,29 (2/2) Jaarse 141 d.